Bal Küpü Aksaray Şeker Fabrikası

GENEL BİLGİLER

Keskinkılıç Gıda, 2006 yılında Aksaray’da 120 milyon dolarlık yatırımla pancardan şeker üreten Türkiye’nin ilk ve tek özel şeker fabrikasını kurmuştur. Bu fabrikanın üretim büyüklüğü sayesinde Keskinkılıç Gıda ülkemizde bulunan pancar şekeri üreticileri arasında ilk 4’te yer almaktadır. Bal Küpü Şeker fabrikası 260 kişilik çalışan kadrosu ile ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır.

 Bal Küpü Şeker Fabrikası hakkında bazı bilgiler:

--  Pancar işleme kapasitesi günlük 9.000 ton ve yıllık  750.000 ton,
--  Şeker Kotası A 107.000 ton,
--  Çalışan sayısı kampanya döneminde 445,
--  Kampanya dışı dönemde çalışan sayısı 260,

--  Fabrikanın kurulu olduğu alan  2.200.000 m²,
--  Fabrika kapalı alanı 31.115 m²,
--  Ara kantar kullanmadan ortalama 25 Km uzaklıktaki çevreden pancar tedariki yapan tek fabrika,
-- Tüm üreticilerden  gelen pancarları laboratuarında analize tabi tutan, analiz sonucu fire oranını ve şeker varlığını tespit eden ve buna göre prim sistemi uygulayan tek fabrika,

-- Saatlik randevu sistemi ile pancar kabul eden tek fabrika,
-- Faaliyete geçtiği ilk yıl endüstriyel arıtım yatırımı yapan ilk çevreci fabrika,
-- Pancardan üretilen şekerin haricinde 89.000 ton ham şeker işleme iznine ve kapasitesine sahip tek fabrika,
-- Kaliteli pancar üretimini  sağlamak için Bal Küpü Şeker Fabrikası ziraat ekibi tarafından Bal Küpü sözleşmeli üreticilerine pancar ekiminden başlayarak, tohum, tarla hazırlığı, toprak analizi, gübreleme, çapalama, yabancı otlarla mücadele, sulama ve hasat konularında dönemsel olarak program dahilinde gerekli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Verilen bu eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pancarın kalitesini yükselterek, alınan verimi artırmakta, çiftçi gelirinin artmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu eğitimlerle mekanizasyon teşvik edilmekte, çiftçiye modern tarım metotları tanıtılarak üreticilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Bal Küpü Şeker Fabrikası, sahadaki pancar ekimini ve ürün gelişimini GPS sistemi ile uydu ortamında izleyen tek fabrikadır.

ZOR OLANI BAŞARMAK

Şeker fabrikaları, gıda sektörünün ağır sanayisidir. Üretim sezonu Ekim-Şubat aylarını kapsayan çetin kış günlerine denk gelmektedir ki bazen hava sıcaklıları iç Anadolu bölgesinde -25 derecelere kadar düşebilmektedir. Binlerce ton çelik konstrüksiyon, kilometrelerce proses borulaması, iç ihtiyacına özgün buhar ve elektrik üretimi ve pek çok spesifik üretim makineleri ile şeker fabrikaları gerek montajı gerekse işletmesi son derece kompleks tesislerdir. Bu özelliklerden dolayıdır ki dünyada genellikle devletler kendileri veya çok ortaklı şirketler gibi güçler, şeker fabrikalarının kurulması ve işletilmesinde aktif olmuşlardır. 

Bal Küpü Aksaray  Şeker fabrikası, 2006 yılında kuruluşundan sonra devreye girerek her gün adım adım kendini geliştiren bir anlayışta, kendi üretimi ile kendisine kaynak sağlayan bir gayret ve disiplin içerisinde şeker üretiminde verimlilik ve kalitede ulaşılabilecek en üst noktaları kendisine hedef edinmiştir.

Bugün ulaşılan noktada Bal Küpü Şeker fabrikası önemli mesafe kat etmiş, hedeflerine ulaşan verimli bir işletme olarak ortaya çıkmış, yenilikçi anlayışı ile geleceğe yönelik olarak ülkemizde Şekerpancarı ziraatinden şeker üretiminin son aşamasına kadar her aşamada reform niteliğindeki çalışmalarına devam etmektedir.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Otomasyon 
: Bal Küpü Şeker Fabrikası, gelişmiş bir otomasyon sistemi ile çalıştırılmaktadır. Hammadde girişinden nihai ürünün paketlenmesine kadar tüm prosesler DCS sisteminden kontrol edilmekte ve CCTV sistemi ile izlenmektedir.

Proses
: Fabrikada bulunan makineler ağırlıklı olarak Fransız, İspanyol ve Alman orjinli olup mevcut çevre ve şartlara göre optimizasyonlar yapılmıştır.

ZİRAAT ALANINDAKİ YENİLİKLER

Analiz laboratuarı : Fabrikaya alınan her pancar kamyonunda münferiden toprak ve digestion analizi yapılmakta, bu sayede çiftçilerin hak edişleri adaletli bir şekilde belirlenmektedir.

Uydu teknolojisi : Bal Küpü Şeker fabrikasında sahada ekilen şeker pancarlarının dönemsel uydu görüntüleri ve GPS teknolojileri vasıtası ile izlenmesi ve istatistiksel çalışmaların yürütülmesi başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Pancarın gelişim dönemini ifade eden ürün vejetasyonu, Ziraat teknik personeli tarafından detaylı bir şekilde izlenebilmektedir. Münferit her bir tarlaya ait bitki gelişim katsayısı, hastalık belirtileri gibi veriler takip edilmektedir. Bu sayede olası gelişim sorunları ve kalite eksikliklerine derhal müdahale edilerek zamanında sorunların giderilmesi sağlanmakta, tüm sahada şeker pancarının olumlu gelişimi temin edilmektedir. Sonuç olarak çiftçilerimizin yüksek verimde ideal pancar yetiştirmelerine olanaklar sağlanmış olmaktadır.

Saatlik randevu
: Türkiye’de ilk kez bir şeker fabrikası pancar alımında, günlük yüzlerce pancar kamyonu için saatlik randevu sistemini hayata geçirmiştir. Gerekli yazılım ve donanım altyapısının tamamlanarak saatlik randevu sistemine geçilmesi ile birlikte fabrika önünde bekleyen araç sırası tamamen ortadan kalkmış, bir kamyonun fabrikaya giriş- çıkış süresi bir saatin altına inmiştir.

ÜRETİM ALANINDAKİ YENİLİKLER

Yenilikçi anlayışı ile sürekli gelişme yolunda Bal Küpü Şeker, pek çok hususta sektörde farklılaşmıştır.

Pancar alımı                    
: Hammaddeyi yıpratmayan geliştirilmiş susuz transfer sistemi
Şerbet üretimi                  : RT tipi difüzör. Uzun sürebilecek üretim sezonu için en uygun sistemdir.
Arıtım istasyonu               : Bal Küpü tarafından iyileştirilmiş klasik arıtım sistemi. 
Şerbet Koyulaştırma        : Robert ve düşey film evaporatörlerin kombinasyonu
Rafineri                            : Tam otomasyonda çalışan rafineri tesisi
Paketleme                        : İleri seviyede otomasyon ve kalitede kontrole dayalı özgün bir model

DOĞA VE ÇEVRE SAYGISI

Endüstriyel Atık Su arıtım tesisi
: Fabrikamızda son teknolojilere uygun şekilde faaliyette olan endüstriyel atık su arıtım tesisi bulunmaktadır. Bu tesis sayesinde pancarların yıkanmalarından oluşan atık su tarımsal sulama suyu kalitesinde doğaya kazandırılmaktadır. 

Kapalı çevrim su kullanımı:
Şeker pancarının bünyesinde %75 nispette su vardır. Bal Küpü Şeker fabrikasında pancarın yapısındaki bu su kullanılarak şeker üretiminde ihtiyaç duyulan suyun %90’ı karşılanmaktadır. Pancarın doğal yapısında bulunan su, evaporasyon ve pişirim sistemlerinde buharlaştırıldıktan sonra yoğunlaştırılarak sıcak su olarak açığa çıkmaktadır. Bu kondensat niteliğindeki su ile fabrika prosesindeki su ihtiyacı sürekli olarak takviye edilmektedir. Bu sayede Bal Küpü Şeker fabrikası, su ihtiyacını kendi hammaddesinden temin ederek gerçek anlamda çevre dostu olmanın gururlu bir tablosunu oluşturmaktadır.

Doğası gereği katkı
: Bal Küpü Şeker fabrikamızda yıllık 700 – 800 bin ton Şekerpancarı işlenerek şeker üretilmektedir. Bu miktarda Şeker pancarının üretilmesi için yaklaşık 125.000 dekar alanda ziraat yapılması gerekmektedir. Bugün bilinen bir gerçektir ki şeker pancarı tarlaları doğaya aynı birim ormandan en az 3 kat daha fazla oksijen salgılamaktadır. 

Münavabeli ekim:
Şeker pancarı, ideal bir münavebe bitkisidir. Şeker pancarı ile birlikte buğday, mısır ve ayçiçeği gibi münavebe bitkilerinin ekilmesi sayesinde tarlada hastalık, yabancı ot ve çeşitli böceklerin zararları engellenmekte aynı zamanda gelecek yıllarda şeker pancarındaki yüksek verimli hasadın devamı temin edilmektedir.

Bal Küpü Şeker Ziraat yönetiminde GPS ölçüm teknolojisi kullanılarak tarlaların münavebeli ekimi için gerekli veritabanı kontrol sistemi geliştirilmiş ve istikrarlı bir şekilde kullanılmaktadır.

Ağaçlandırma faaliyeti
: Fabrikamızda her yıl çevre düzenleme ve ağaçlandırmaya yönelik olarak bütçe ayrılmaktadır. üç yıldır devam eden faaliyetlerimizde ağırlıklı olarak mazı,Ilgın ve akasya  cinslerinden oluşan fidanlar dikilmiştir.Keskinkılıç
KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2009